ჯანმრთელობის რესურსების მართვა

ველნეს პროგრამის მიზანი უჯრედულ დონეზე დაავადებების რისკ-ფაქტორების წინასწარი გამოვლენა, ჯანმრთელობის რესურსების მართვა და მათი ფუნქციური გაუმჯობესებაა.

ადამიანის ორგანიზმის ყველა სისტემას საკუთარი, შეზღუდული რესურსი გააჩნია. ახალგაზრდობის გახანგრძლივებისა და დაავადებების პრევენციისთვის ამ რესურსების სწორ მართვას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება.

ბიოლის მაღალკვალიფიციური სამედიცინო გუნდი ჯანმრთელობის რესურსების შესაფასებლად ინოვაციურ ტექნოლოგიებს იყენებს და გაჯანსაღების ინდივიდუალურ სტრატეგიას ქმნის.

პროგრამის შედეგად მცირდება მძიმე, ქრონიკული დაავადებების რისკები, მაქსიმალურად იზრდება სასიცოცხლო პოტენციალი, ხდება უჯრედების განახლება, რაც ორგანიზმის სრულ რევიტალიზაციას უწყობს ხელს. პროგრამის გავლის შედეგად მიღებული პრაქტიკული და თეორიული გამოცდილება საშუალებას გაძლევთ, აღმოაჩინოთ და მუდმივად აკონტროლოთ ორგანიზმის შიდა რესურსები, რაც ცხოვრების მაღალი ხარისხის გარანტიაა.

ხანგრძლივობა: 7 - 14 დღე

ფასი: 7 დღე - 6,679 ლარი, 14 დღე - 13,359 ლარი