ჩვენი გუნდი

ველნეს დირექტორი
სამეცნიერო გუნდის ხელმძღვანელი
სამეცნიერო გუნდის წევრი
მთავარი ექიმი
ფიტომენეჯერი
მთავარი ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი